fbpx

Showing all 10 results

Gương cầu lồi nhựa Ø450mm, Ø600mm, Ø800mm, Ø1000mm là loại gương có đế bằng nhựa, mặt gương làm bằng nhựa, nhưng sáng bóng như gương, thường dùng trong quan sát giao thông