Gờ cao su luồn cáp dây điện 2 rảnh cao 5cm

360,000

Gờ bảo vệ cáp dây điện 2 kênh

Dài 1m x rộng 25cm x cao 5cm

Hotline: 0938 779 168

Hotline: 0938 779 118