Gương cầu lồi soi gầm xe 30cm có bánh xe, đèn pin, soi giám sát an ninh

1,050,000

Gương soi gầm xe hay gương kiểm định

Kích thước: Gương 30cm x tay cầm 1,2m

Mặt gương nhựa sang nhưa gương

Hotline: 0938 779 168

Hotline: 0938 779 118