HÀNG RÀO GIAO THÔNG RS-MD700-J2

Thông số hàng rào giao thông

Chất liệu: trụ làm từ nhựa dẻo cao cấp Polyurethane

Thanh nối: chất liệu nhựa ABS

Kích thước: 197 x 2000x 980mm

Hotline: 0938 779 168

Hotline: 0938 779 118