NẮP NHỰA BỊT ỐNG GIÀN GIÁO

Nắp nhựa bịt ống giàn giáo phi 48.3mm

Chụp đầu thép phi 19mm đến 25mm

Giao hàng tòan quốc

Hotline: 0938 779 168

Hotline: 0938 779 118