Gương lồi mặt kính 200mm

– Mặt gương kính

– Sáng bóng như gương

– Kích thước: phi 200mm

– Dùng trong quan sát giao thông, trang trí, phong thủy

Hotline: 0938 779 168

Hotline: 0938 779 118