BIỂN CẢNH BÁO GỜ GIẢM TỐC ĐỘ

Biên cảnh báo gờ giảm tốc độ, nhằm thông báo cho người điều khiển phương tiện chú ý giảm tốc độ, đảm bảo an toàn giao thông

Biền báo gờ giảm tốc độ làm theo tiêu chuẩn biển báo hiệu giao thông Việt Nam

Là biển báo hình tam giác

Kích thước: 70cm

Decal phản quang

CÔNG TY KBN Chuyên làm biển báo giao thông đường bộ theo têu chuẩn Việt Nam và theo yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.